Workshop: Fläta ett växtstöd av pil!

Att fläta egna växtstöd till altanens eller balkongens krukodlingar är både roligt och blir mycket dekorativt. När sommarblommor och klättrande grönsaker börjat växa kan de behöva ett växtstöd för att inte brytas av vid regn och blåst.

Christian är en av Sveriges främsta pilflätare med uppdragsgivare över hela landet. Han håller kurser regelbundet och under mässan erbjuder vi ett unikt tillfälle att kostnadsfritt få lära dig grunderna i pilflätning av självaste pilmästaren.

Under 45 minuter flätar vi en växtkon/klätterstöd. Du får ta med dig det färdiga alstret hem.

  • Endast 10 personer åt gången.
  • Ingen föranmälan så var där i tid, vi tillämpar principen först till kvarn!
Scroll to Top