Odla i skola

Andreas Andersson är NO-läraren som introducerade odlingen som ett pedagogiskt verktyg på Axonaskolan i Tollarp. Med passion och en stark vision drivs han av odlingens enande kraft i skolmiljön. Även om det inte bokstavligen står att eleverna skall lära sig att sätta potatis så finns det en stark koppling mellan läroplanen och odlingen menar Andreas. 

Odlingen började som ett projekt, men är numer en permanent del av skolarbetet. Genom att praktisera odling i skolan uppfyller eleverna mål i läroplanen, samtidigt som de får insikter om hållbar livsstil både för individen och samhället. Rätt utfört bidrar odlandet även till sammanhållning på skolan och en demokratisk och levande skolgård. Det perfekta pedagogiska verktyget med andra ord!  

Instagram: Odla i skola
Webb: Odlaiskola.se
Blogg: odlaiskola.blogspot.com

Andreas Andersson och Odla i skola deltar på Outside Living, du hör honom på Outsidescenen lördag 7 mars och söndag 8 mars. 

Scroll to Top